آنتی‌باکتریال ایرانی

۱۸آبان
حوله نانویی آنتی‌باکتریال ایرانی در راه بازارهای روسیه

حوله نانویی آنتی‌باکتریال ایرانی در راه بازارهای روسیه

یکی از شرکت‌های فناور با کاربرد مواد نانویی استاندارد، حوله‌های آنتی باکتریالی را تولید کرد.