“آنزیم”‌های کیت‌های تشخیص کرونا

۲۹شهریور
ساخت آنزیم های کیت‌های تشخیص کرونا

ساخت آنزیم های کیت‌های تشخیص کرونا

شرکت‌های دانش‌بنیان ساخت "آنزیم"‌های کیت‌های تشخیص کرونا را آغاز کرده‌اند.