استارت‌آپ‌های سرمایه‌پذیر

۲۴مهر
فراخوان شناسایی استارت‌آپ‌های سرمایه‌پذیر حوزه تجهیزات پزشکی

فراخوان شناسایی استارت‌آپ‌های سرمایه‌پذیر حوزه تجهیزات پزشکی

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برای شناسایی طرح‌ها و استارت‌آپ‌های سرمایه‌پذیر حوزه تجهیزات پزشکی فراخوان منتشر کرد.