افغانستان

۱۲شهریور
توسعه روابط تجاری دانش‌بنیان‌های ایرانی با افغانستان

توسعه روابط تجاری دانش‌بنیان‌های ایرانی با افغانستان

نشست تجاری و فناورانه با تجار و بازرگانان افغانستان ۲۲ و ۲۳ شهریورماه امسال در حوزه‌های فناورانه ساختمان، مواد غذایی، کشاورزی و پتروشیمی برگزار می‌شود.