اکسیژن‌

۱۱آبان
دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای ساخت دستگاه‌های اکسیژن‌ساز

دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای ساخت دستگاه‌های اکسیژن‌ساز

با اعلام فراخوانی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری شرکت‌های دانش‌بنیان برای ساخت تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و مخازن اکسیژن دعوت شدند.