ایده‌ها و محصولات نوآورانه

۲۳مهر
رویدادی برای ارائه راهکارهای نجات‌بخشی تالاب‌ها

رویدادی برای ارائه راهکارهای نجات‌بخشی تالاب‌ها

رویداد فناورانه برای ارائه راهکارهای نجات بخشی تالاب‌ها با حمایت معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.