باتری‌ قلب

۱۴بهمن
محققان دانشگاه کاشان موفق به حل مشکل باتری‌های قلب شدند

محققان دانشگاه کاشان موفق به حل مشکل باتری‌های قلب شدند

محققان دانشگاه کاشان موفق شدند با توسعه نانوژنراتور پیزوالکتریک انرژی مکانیکی حرکات قلب را به انرژی الکتریکی مورد نیاز ضربان‌ساز قلب تبدیل کنند.