بروکر

۲۱اردیبهشت
اعطای جوایز تشویقی به بروکر های برتر

اعطای جوایز تشویقی به بروکر های برتر

شبکه فن‌بازار ملی ایران به منظور توسعه خرید و فروش محصولات دانش‌بنیان و فناورانه، جایزه فناوری به بروکر های شبکه فن‌بازار اعطا می‌کند.