برگزای استارت‌آپ مجازی «همزیستی با کرونا»

۱۳مرداد
برگزای استارت‌آپ مجازی «همزیستی با کرونا»

برگزای استارت‌آپ مجازی «همزیستی با کرونا»

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز گفت: استارت‌آپ ملی همزیستی با ویروس کرونا به صورت مجازی ۳۰مرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.