بومی‌سازی

۱۲آبان
دستگاه تحریمی تخلیه و بارگیری کانتینر بندری بومی‌سازی شد

دستگاه تحریمی تخلیه و بارگیری کانتینر بندری بومی‌سازی شد

گروهی از محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام به بومی‌سازی تجهیزات بندری برای تخلیه و بارگیری کانتینرها کرده است.

۱۹مهر
بومی‌سازی یکی از قطعات اصلی سیستم‌های هیدرولیکی با همکاری دانش‌بنیان‌ها

بومی‌سازی یکی از قطعات اصلی سیستم‌های هیدرولیکی با همکاری دانش‌بنیان‌ها

با امضای تفاهم‌نامه‌ای قرار است یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از اجزای اصلی سیستم‌های هیدرولیکی دقیق با نام سرو ولو را که تاکنون از خارج وارد می‎شد، در کشور تولید کنند.