بیماریهای تنفسی دام و طیور

۱۲آبان
تولید دارو برای بیماریهای تنفسی دام و طیور از گیاهان دارویی

تولید دارو برای بیماریهای تنفسی دام و طیور از گیاهان دارویی

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید داروهایی برای بیماری های تنفسی دام و طیور از گیاهان دارویی شدند؛ این داروها جایگزینی برای داروهای شیمیایی هستند.