تراکنش‌های ایمن

۰۵آذر
ایجاد تراکنش‌های ایمن و مطمئن با سرویس‌های دانش‌بنیان داخلی

ایجاد تراکنش‌های ایمن و مطمئن با سرویس‌های دانش‌بنیان داخلی

یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با ارائه راهکارهای ایمن، جامع و کارآمد موجب شده که تراکنش‌های بانکی ایمن و مطمئن در کشور ایجاد شود.