تصفیه آب‌های شور

۲۶بهمن
حمایت از ایده‌های نوآورانه برای تصفیه آب‌های شور

حمایت از ایده‌های نوآورانه برای تصفیه آب‌های شور

«ساخت غشای نانویی آب شیرین‌کن» عنوان چالشی است که از سوی یکی از شرکت‌های فناور به منظور شناسایی راهکارها و ایده‌های علمی و اجرایی برای تصفیه آب‌های شور برگزار می‌شود.