تصفیه پساب دامداری‌ها

۳۱شهریور
تصفیه پساب دامداری‌ها با نوعی کود زیستی ممکن شد

تصفیه پساب دامداری‌ها با نوعی کود زیستی ممکن شد

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به پرورش نوعی باکتری و ساخت راکتوری شدند که با استفاده از آن می توان پساب دامداری ها و فاضلاب های شهری را تصفیه کنند.