تولید داروهای دام و طیور

۰۴آذر
تولیدترکیب محرک رشد و تقویت کننده طیور

تولیدترکیب محرک رشد و تقویت کننده طیور

محققان شرکتی در پارک علم و فناوری شهید بهشتی ،ماده نوآورانه ترکیبی برای تقویت رشد طیور تولید کردند.