تولید رنگدانه‌های خوراکی

۲۸آبان
تولید رنگدانه‌های خوراکی با منشاء گیاهی برای صنایع غذایی و دارویی

تولید رنگدانه‌های خوراکی با منشاء گیاهی برای صنایع غذایی و دارویی

یکی از شرکت‌های دانش بنیان موفق به تولید رنگ‌های طبیعی خوراکی برای صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی و دارویی شده است.