تولید نانومحصول برای رفع آسیب‌های پوستی در تبریز

۲۵آبان
تولید نانومحصول برای رفع آسیب‌های پوستی در تبریز

تولید نانومحصول برای رفع آسیب‌های پوستی در تبریز

محققان تبریزی موفق به تولید نانو محصول برای رفع آسیب های پوستی شدند.