تولید نانوژنراتور‌

۰۱دی
تولید نانو ژنراتور‌

تولید نانو ژنراتور‌

محققان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیر کبیر موفق شدند با هدف استفاده از انرژی های تلف شده نانوژنراتور‌های پیزوالکتریک را تولید کنند.