تولید کیت‌ها

۲۱آبان
تولید کیت‌هایی برای بررسی محصولات تراریخته از سوی محققان کشور

تولید کیت‌هایی برای بررسی محصولات تراریخته از سوی محققان کشور

گروهی از محققان یکی از شرکت‌های دانش بنیان علاوه بر تولید کیت‌های استخراج DNA و RNA موفق به تولید کیت‌های بررسی بیومارکرهای زیستی در بیماری‌هایی چون سرطان، دیابت شده است.