شنبه, ۹ فروردین , ۱۳۹۹
دانش‌بنیان‌های سلول بنیادی - اراده نیوز
سبقت دانش‌بنیان‌های سلول بنیادی از ظرفیت کشور ۱۲ آذر ۱۳۹۸

سبقت دانش‌بنیان‌های سلول بنیادی از ظرفیت کشور

با فعالیت بیش از صد شرکت فناور  و دانش بنیان در حوزه سلول های بنیادی این زیست بوم به سرعت در حال شکل گیری است ولی ظرفیت کشور جوابگو تولیداتشان نیست.