شرکت‌های فناور

۱۷آبان
مراحل پنجگانه ارائه تسهیلات در صندوق توسعه فناوری‌های نوین

مراحل پنجگانه ارائه تسهیلات در صندوق توسعه فناوری‌های نوین

صندوق توسعه فناوری‌های نوین به منظور ارائه خدمات گوناگون در حوزه مالی و اعتباری به زیست‌بوم نوآوری کشور، ۵ مرحله را به عنوان مدل و شیوه کارگزاری مالی تعریف کرده است.

۱۴آبان
ارائه آزمون‌های زیست سازگاری تجهیزات پزشکی کرونایی برای ۳۰ شرکت

ارائه آزمون‌های زیست سازگاری تجهیزات پزشکی کرونایی برای ۳۰ شرکت

یکی از شرکت‌های فناور با ارائه خدماتی در زمینه ارزیابی زیست سازگاری تجهیزات پزشکی توانست ملزومات کرونایی ساخته شده از سوی شرکت‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد.

۱۱آبان
افزایش مقاومت آسفالت در برابر فرسودگی با نانو افزودنی قیر

افزایش مقاومت آسفالت در برابر فرسودگی با نانو افزودنی قیر

محققان یکی از شرکت های فناور موفق به تولید افزودنی نانویی زایکوترم برای افزایش مقاومت آسفالت در برابر فرسودگی شدند.