فضای رسانه

15مرداد
رسانه و فضای مجازی مقوم اقتصاد دانش بنیان است

رسانه و فضای مجازی مقوم اقتصاد دانش بنیان است

دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان گفت: باید از این ابزار مهم و موثر برای معرفی تلاش‌های علمی ومعرفی دستاوردها در جهت امید افزایی و پیشرفت به جامعه بهره ببریم.