پمپ بنزین‌های برقی

۰۶مهر
ساخت پمپ بنزین‌های برقی از سوی دانش‌بنیان‌ها

ساخت پمپ بنزین‌های برقی از سوی دانش‌بنیان‌ها

محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان موفق به طراحی و تولید برخی قطعات نگهداری و انتقال سوخت خودروهای سواری در داخل کشور شدند.