شنبه, ۹ فروردین , ۱۳۹۹
از هوشمندی شهرها تا دیجیتال شدن اقتصاد ۲۵ آبان ۱۳۹۸

یادداشت/آيت حسینی از هوشمندی شهرها تا دیجیتال شدن اقتصاد

تقلید وقف علم و فناوری از کجا!؟ ۱۱ آبان ۱۳۹۸

یادداشت/محمدصادق سبط الشیخ انصاری تقلید وقف علم و فناوری از کجا!؟

چیزی یافت نشد !