یادداشت - اراده نیوز

۱۵اردیبهشت
طراحی الگوی راهبردی بین المللی سازی شرکت های دانش بنیان ایرانی

طراحی الگوی راهبردی بین المللی سازی شرکت های دانش بنیان ایرانی

طراحی الگوی راهبردی بین المللی سازی شرکتهای دانش بنیان ایرانی عنوان مقاله ای است که در فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دانشگاه تبریز منتشر شده است.

۲۵آذر
توسعه محصولات دانش‌بنیان بازارپسند
۲۵آبان
از هوشمندی شهرها تا دیجیتال شدن اقتصاد
۱۱آبان
تقلید وقف علم و فناوری از کجا!؟
یادداشت/محمدصادق سبط الشیخ انصاری

تقلید وقف علم و فناوری از کجا!؟

چیزی یافت نشد !