پارک علم و فناوری اردبیل

20اسفند
توسط فناوران پارک علم و فناوری اردبیل صورت گرفت: طراحی کفش میخی مخصوص پیشگیری از آسیب های ورزشی ورزشکاران رشته دو و میدانی

توسط فناوران پارک علم و فناوری اردبیل صورت گرفت: طراحی کفش میخی مخصوص پیشگیری از آسیب های ورزشی ورزشکاران رشته دو و میدانی

فناوران پارک علم و فناوری اردبیل موفق به طراحی کفش میخی مخصوص پیشگیری از آسیب های ورزشی ورزشکاران رشته دو و میدانی شدند.

چیزی یافت نشد !