آنالیز حرکت بدون نیاز به دوربین با استفاده از تکنولوژی IMU

29دی
طراحی و ساخت دستگاه آنالیز حرکت با استفاده از تکنولوژی IMU

طراحی و ساخت دستگاه آنالیز حرکت با استفاده از تکنولوژی IMU

دستگاه " آنالیز حرکت بدون نیاز به دوربین با استفاده از تکنولوژی IMU" در همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با شرکتی دانش‌بنیان در حوزه علوم ورزشی، طراحی، ساخته و تجاری‌سازی شد.