آنتی‌بیوتیک

15تیر
بومی سازی کیت تشخیص سریع آنتی‌بیوتیک در شیر

بومی سازی کیت تشخیص سریع آنتی‌بیوتیک در شیر

محققان کشورمان موفق به بومی سازی کیتهای تشخیص سریع آنتی‌بیوتیک در شیر خام شدند.