آنتی باکتریال

30بهمن
تولید زخم پوش های آنتی باکتریال در پژوهشگاه فناوری های نوین جهاددانشگاهی

تولید زخم پوش های آنتی باکتریال در پژوهشگاه فناوری های نوین جهاددانشگاهی

پژوهشگران پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی ابن سینا برای تسریع بهبود زخم و کنترل رطوبت اطراف زخم موفق به تولید زخم پوش کایتوزانی پیشرفته آنتی باکتریال شدند.

03آذر
چسب های کاشی آنتی باکتریال در راه بازار

چسب های کاشی آنتی باکتریال در راه بازار

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید چسب های کاشی آنتی باکتریال کاربردی در اتاق عمل شدند.

21اسفند
تولید نانو اکسید روی با خاصیت آنتی باکتریال برای صنایع مختلف

تولید نانو اکسید روی با خاصیت آنتی باکتریال برای صنایع مختلف

 یک شرکت دانش بنیان داخلی با حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی توانسته است، نانو اکسید روی را با خاصیت آنتی باکتریال تولید کند.