احراز هویت

08مهر
احراز هویت بیش از ۲ و نیم میلیون نفر با سامانه هوش مصنوعی ایرانی

احراز هویت بیش از ۲ و نیم میلیون نفر با سامانه هوش مصنوعی ایرانی

یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی سامانه احراز هویتی شده است که تاکنون بیش از ۲ و نیم میلیون نفر را احراز هویت کرده است.