اختتامیه نمایشگاه رینوتکس

۲۴آبان
معرفی طرح‌های برتر نمایشگاه رینوتکس ۲۰۱۹ تبریز 

معرفی طرح‌های برتر نمایشگاه رینوتکس ۲۰۱۹ تبریز 

طرح‌های برتر هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی (رینوتکس 2019) در آئین اختتامیه این نمایشگاه معرفی و از صاحبان آنها تجلیل شد.