اختصاص اعتبار

09دی
اختصاص ۱۵ هزار میلیارد ریال خط اعتباری برای شرکت‌های دانش بنیان

اختصاص ۱۵ هزار میلیارد ریال خط اعتباری برای شرکت‌های دانش بنیان

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، از اختصاص ۱۵ هزار میلیارد ریال خط اعتباری در ۲۵ صندوق پژوهش و فناوری به منظور پاسخگویی به درخواست‌های کمتر از پنج میلیارد ریال شرکت‌های دانش بنیان خبر داد.