ارتباط با صنعت

۲۹دی
انتشار کتاب رویداد “الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت”

انتشار کتاب رویداد “الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت”

کتاب دومین رویداد "الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت" از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد.

۱۷شهریور
فرصت مطالعاتی صنعتی شرط ارتقای وضعیت اساتید/مجوز دوساله برای پذیرش پرسنل امریه در دانشگاه‌ها

فرصت مطالعاتی صنعتی شرط ارتقای وضعیت اساتید/مجوز دوساله برای پذیرش پرسنل امریه در دانشگاه‌ها

مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت:در ۶ ماه اول سال جاری ۱۰۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها جذب طرح فرصت مطالعاتی صنعتی شدند.