ارتباط علمی ایران و ترکیه

۲۵آبان
اعزام جمعی از شرکت های دانش بنیان و تجار فناور به ترکیه

اعزام جمعی از شرکت های دانش بنیان و تجار فناور به ترکیه

هیات تجاری- فناوری متشکل از شرکت های دانش بنیان و معاون علمی و فناوری رییس جمهور و جمعی از تجار فناور نیمه دوم دی ماه سالجاری به کشور ترکیه اعزام خواهد شد.