ازبکستان

۲۷بهمن
بازار روسیه و ازبکستان به دانش‌بنیان‌ها معرفی می‌شود

بازار روسیه و ازبکستان به دانش‌بنیان‌ها معرفی می‌شود

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ابتدای اسفندماه میزبان رویداد فناورانه برای دانش‌بنیان‌هایی است که قصد توسعه بازار محصولاتشان در روسیه و ازبکستان را دارند.