اسکای روم

۰۵اسفند
کلاس آنلاین رایگان برای پیشگیری از کرونا

کلاس آنلاین رایگان برای پیشگیری از کرونا

شرکت دانش بنیان "مهبانگ فن آوری های پارس" جهت پیشگیری از ویروس کرونا محصول "اسکای روم" را که یک پلتفرم بومی برای برگزاری جلسات و کلاس ها بصورت آنلاین و زنده است و می تواند حجم بالایی از رویدادهای حضوری را جایگزین کند، بمدت یکماه بصورت رایگان ارایه می کند.