اشعه

۱۵اردیبهشت
ساخت دستگاه تولید اشعه UVC در دانشگاه سمنان

ساخت دستگاه تولید اشعه UVC در دانشگاه سمنان

فناوران پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان موفق به طراحی و ساخت دستگاه تولید اشعه UVC برای از بین بردن باکتری‌ها و ویروس‌ها شدند‌.