اصلاح نژادی

۲۹مرداد
ایجاد گله‌های گوسفند و بز چندقلوزا با اصلاح نژاد دامی

ایجاد گله‌های گوسفند و بز چندقلوزا با اصلاح نژاد دامی

محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق اصلاح نژاد، موفق به ایجاد گله‌های چند قلوزایی در بز و گوسفند شدند.