اعطای استاندارد

۲۴مهر
جزئیات اعطای استاندارد به دانش‌بنیان‌ها از سوی سازمان استاندارد

جزئیات اعطای استاندارد به دانش‌بنیان‌ها از سوی سازمان استاندارد

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران جزئیات اعطای استاندارد برای محصولات دانش بنیان فاقد استاندارد ملی را تشریح کرد.