الکترواپتیک

۱۴اسفند
ساخت دوربین‌ تب‌سنج برای کنترل کرونا در اماکن عمومی

ساخت دوربین‌ تب‌سنج برای کنترل کرونا در اماکن عمومی

محققان یکی از شرکت های دانش بنیان با توجه به نیاز و شرایط کشو توانستند دوربین تب سنج برای کنترل کرونا در اماکن عمومی ساخته و به نهادهای عمومی تحویل دهند.