امریه دانش بنیان

۲۸اردیبهشت
وبینار آشنایی با فرآیندهای انجام خدمت سربازی در شرکت‌های دانش بنیان و فناور

وبینار آشنایی با فرآیندهای انجام خدمت سربازی در شرکت‌های دانش بنیان و فناور

وبینار آشنایی با فرآیندهای انجام خدمت سربازی در شرکت‌های دانش بنیان و فناور روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ساعت 11  بصورت رایگان برگزار خواهد شد.

۲۴آذر
کارمندان کلیدی شرکت‌ های دانش‌بنیان سرباز امریه می‌شوند

کارمندان کلیدی شرکت‌ های دانش‌بنیان سرباز امریه می‌شوند

کارمندان کلیدی شرکت های دانش بنیان از تسهیلات سرباز امریه در دو قالب امریه و پروژه جایگزین خدمت در شرکت های دانش بنیان برخوردار می شوند.