امنیت شبکه

۲۲آبان
محصول دانش‌بنیان‌ ایرانی امنیت شبکه را ارتقا داد

محصول دانش‌بنیان‌ ایرانی امنیت شبکه را ارتقا داد

محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید محصول جامع امنیت هارد دیسک به عنوان سرویس های امنیتی شبکه شدند.

۱۲شهریور
کاربردی شدن نسخه اولیه دو سامانه امنیت شبکه در کشور

کاربردی شدن نسخه اولیه دو سامانه امنیت شبکه در کشور

توسط یک شرکت دانش‌بنیان دو سامانه در حوزه امنیت شبکه عرضه شده است که در حال حاضر نسخه اولیه آن‌ها در برخی بانک‌ها کاربردی شده است.