امنیت غذایی

۱۷اردیبهشت
فراخوان طرح‌های فناورانه برای ارتقای امنیت غذایی کشور

فراخوان طرح‌های فناورانه برای ارتقای امنیت غذایی کشور

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با توجه به اهمیت رفع نیازهای اساسی کشور و حمایت از شرکت‏های فعال در زمینه امنیت غذایی فراخوانی منتشر کرده است.