انرژي

۱۷شهریور
فعالان صنعت نفت حمایت ویژه می‌شوند

فعالان صنعت نفت حمایت ویژه می‌شوند

شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور فعال در صنعت نفت، مورد حمایت ویژه قرار می‌گیرند،این حمایت با مشورت شرکت‌های «مهندسین مشاور صنعت نفت» و کارگزاران فناوری و نوآوری اختصاص می‌یابد و شامل بسته حمایت مالی، سرمایه گذاری در قراردادها و تامین تضامین می‌شود.