اوراسیا

۰۱اسفند
اوراسیا مقصد بعدی دانش‌بنیان‌های ایرانی

اوراسیا مقصد بعدی دانش‌بنیان‌های ایرانی

دانش‌بنیان‌های ایرانی قرار است با حمایت مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 12 تا 16 اسفندماه راهی اوراسیا شوند تا در مذاکرات رودررو با شرکت‌های تجاری این منطقه جغرافیایی، بازاری برای محصولات خود ایجاد کنند.