اکوسیستم جدید

۲۲آذر
پیگیری ایجاد اکوسیستم جدید در صنعت کشور برای تولید محصولات تحریمی

پیگیری ایجاد اکوسیستم جدید در صنعت کشور برای تولید محصولات تحریمی

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت:تلاش دولت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر این است که بتوانیم اکوسیستم جدیدی را در صنعت کشور ایجاد کنیم تا براساس آن محصولات تحریمی را در داخل کشور تولید کنیم.