اگزوز خودروها

۰۵شهریور
اگزوز خودروها با نانو پوشش‌های مقاوم به حرارت مجهز می‌شوند

اگزوز خودروها با نانو پوشش‌های مقاوم به حرارت مجهز می‌شوند

تیم تحقیقاتی یکی از شرکت‌های فناور موفق به ساخت پوشش‌های حاوی نانو ذرات شدند،که به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و حرارت قرار است در اگزوز خودروها مورد استفاده قرار گیرد.