ایده بازار

۲۴شهریور
دی، نخستین رویداد ملی ایده‌بازار سلامت دیجیتال

دی، نخستین رویداد ملی ایده‌بازار سلامت دیجیتال

نخستین رویداد ملی ایده‌بازار سلامت دیجیتال را با شعار «فناوری سلامت، اقتصاد دانش‌ بیان و توسعه سلامت ملی» در دی‌ امسال برگزار خواهد شد.