ایرانیان مقیم خارج

۱۵شهریور
رونق جذب محققان ایرانی خارج در پارک پردیس

رونق جذب محققان ایرانی خارج در پارک پردیس

مدیر امور بین الملل پارک فناوری پردیس گفت: بسیاری از کسب و کارهای راه اندازی شده توسط ایرانیان غیرمقیم که بیشتر از امریکا و کانادا آمده‌اند، در آستانه انعقاد قراردادهای میلیاردی هستند.