ایستگاه بین المللی فضایی

۱۱مرداد
آماده بازگشت ۲ فضانورد ناسا به زمین

آماده بازگشت ۲ فضانورد ناسا به زمین

۲ فضانورد ناسا آماده بازگشت به زمین می‌شوند.