بازاربورس

۱۶شهریور
۴۱ شرکت دانش بنیان در بازار بورس فعالیت دارند

۴۱ شرکت دانش بنیان در بازار بورس فعالیت دارند

معاون علمی و فناوری رییس جمهور از فعالیت ۴۱شرکت دانش بنیان در بازار بورس خبرداد.